GDPR

Information gällande personuppgiftsbehandling av Aktiv Kvinnas medlemmar.

Aktiv Kvinna behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information om dessa uppgifter.

Aktiv Kvinna är ansvariga för att behandlingen av dina personuppgifter är korrekt. Du kan alltid kontakta oss via mail till malmoerikslust@AktivKvinna.se. Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Aktiv Kvinna behöver dock vissa uppgifter om dig för att ingå medlemskap på Aktiv Kvinna.

Som medlem sparas dina personuppgifter och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med ditt medlemskap följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkor och för att Aktiv Kvinna har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa – utförs endast efter nödvändighet och med stöd av lagstiftning.

Aktiv Kvinna behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård. Skötsel av medlemsadministration, utskick av medlemsnyheter och relevant marknadsföring. Aktiv Kvinna kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras då det är viktigt att kunna säkerställa medlemmars identitet. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i Aktiv Kvinnas IT-system.

Lagringstiden
Aktiv Kvinna behandlar dina personuppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt. Senast ett år efter att ditt medlemskap upphört, raderas dina personuppgifter. Aktiv Kvinna fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till malmoerikslust@AktivKvinna.se. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring dina personuppgifter.

Genom att du redan godkänt Aktiv Kvinnas medlemsavtal vid tecknande av ditt träningskort, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via malmoerikslust@AktivKvinna.se och begära att vi utskicken upphör.

Öppettider

Måndag 07.00 - 20.00
Tisdag 15.00 - 20.00
Onsdag 07.00 - 20.00
Torsdag 15.00 - 20.00
Fredag 07.00 - 18.00
Lördag 09.00 - 13.00
Söndag 10.00 - 14.00

Ändrade Öppettider

SOMMARTIDER

Stängt Midsommarafton och Midsommardag, söndag den 24/6 öppet klockan 10-14

Veckorna 26 och 34
Måndag: 07.00-12.00, 15.00-20.00
Tisdag: 15.00-20.00
Onsdag: 07.00-12.00, 15.00-20.00
Torsdag: 15.00-20.00
Fredag: 07.00-12.00
Lördag: 09.00-13.00
Söndag: 09.00-13.00

Veckorna 27 t.o.m. 33
Måndag: 08.00-12.00, 15.00-19.00
Tisdag: 15.00-19.00
Onsdag: 08.00-12.00, 15.00-19.00
Torsdag: 15.00-19.00
Fredag: 08.00-12.00
Lördag: 09.00-13.00
Söndag: 09.00-13.00

Kontaktuppgifter

Aktiv Kvinna, Malmö Erikslust
Köpenhamnsvägen 49
217 71 Malmö
040-262410

malmoerikslust@aktivkvinna.se

Hitta till oss

Klicka här för karta »

Övriga studios